مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
اخذ تشكيلات جديد اخذ تشكيلات جديد
اخذ تشكيلات جديد
1397/04/13
 استقرار سامانه ثبت تجارب مديران سلامت كشور استقرار سامانه ثبت تجارب مديران سلامت كشور
استقرار سامانه ثبت تجارب مديران سلامت كشور
1396/10/12
اولين جلسه  كارگروه تدوين شرح وظايف سازماني اولين جلسه كارگروه تدوين شرح وظايف سازماني
اولين جلسه كارگروه تدوين شرح وظايف سازماني
1396/08/22
برگزاري كارگاه آموزشي  تجزيه و تحليل سيستم ها و فرايندها برگزاري كارگاه آموزشي تجزيه و تحليل سيستم ها و فرايندها
برگزاري كارگاه آموزشي تجزيه و تحليل سيستم ها و فرايندها
1396/08/22
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (دردومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (دردومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (دردومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
1396/07/10
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درسومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درسومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درسومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
1396/07/10
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درپنجمين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درپنجمين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درپنجمين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
1396/07/10
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal