مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
br ENGLISH
برگزاري جلسه آموزشي – توجيهي برگزاري جلسه آموزشي – توجيهي
برگزاري جلسه آموزشي – توجيهي در خصوص برنامه مشترك
1397/08/23
اخذ تشكيلات جديد اخذ تشكيلات جديد
اخذ تشكيلات جديد
1397/04/13
 استقرار سامانه ثبت تجارب مديران سلامت كشور استقرار سامانه ثبت تجارب مديران سلامت كشور
استقرار سامانه ثبت تجارب مديران سلامت كشور
1396/10/12
اولين جلسه  كارگروه تدوين شرح وظايف سازماني اولين جلسه كارگروه تدوين شرح وظايف سازماني
اولين جلسه كارگروه تدوين شرح وظايف سازماني
1396/08/22
برگزاري كارگاه آموزشي  تجزيه و تحليل سيستم ها و فرايندها برگزاري كارگاه آموزشي تجزيه و تحليل سيستم ها و فرايندها
برگزاري كارگاه آموزشي تجزيه و تحليل سيستم ها و فرايندها
1396/08/22
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (دردومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (دردومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (دردومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
1396/07/10
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درسومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درسومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درسومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
1396/07/10
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal